Biotech Logo

ביוטק

ביולוגיה מולקולרית או מולקולות חלבון גדולות- אנו נתמוך בכם לאורך כל התהליך.

תמיכה בתהליך הביוטכנולוגי

Biotech Cell-Line Engineering

הנדסת רקמות

מעקב אחר הנחיות ICH/GMP לאורך תהליך האיפיון והייצור.

Biotech Process Development

פיתוח תהליכים

הגדרת תהליך הייצור והשיטה האנלטית הטובה ביותר, על ידי עיבוד הנתונים מלמעלה למטה.

Biotech Technology Transfer

העברת טכנולוגיה

העברה או מיזוג הנתונים, תוך תמיכה בכל תהליכי האימות.

Biotech Process Validation

אימות תהליכים

סקירת התיעוד הרגולטורי ואימותו - אצוות, בנק התאים ומאפייני המוצרים.

Biotech Production

ייצור

ייעול תהליכים, תמיכה במחקרים קליניים, וניהול האצוות.

למה לבחור בנו?

התאימו את היעדים שלכם למצב בשוק, בזמן.

העברה ומיזוג טכנולוגיות של חיסונים

הדייה של מגיפת Covid-19 עדיין מורגשים, וחברות לייצור חיסונים מתמודדות עם הצורך להרחיב את הייצור כדי לעמוד בשיעורי הביקוש באזורים שונים בעולם.
לשם כך, פעמים רבות הן מסתמכות על ייצרני חוזים.

אנחנו יכולים לתמוך בזרימת הידע ובהעברת הכלים הנחוצים לייצרנים המקומיים בכדי להגן על המוצר, המטופל והעסק שלך.

איתנו אתם מכוסים.